Chinese  |  English

Editorial Board


Advisors


WEI Jiangchun

Institute of Microbiology, CAS


LIAO Wanqing

The Second Military Medical University


LI Yu

Jilin Agricultural University


ZHUANG Wenying

Institute of Microbiology, CAS


KANG Zhensheng

Northwest Agriculture & Forestry University


ZHANG Keqin

Yunnan University
Honorary editor-in-chief ZHUANG Jianyun Institute of Microbiology, CAS

Editor-in-chief DAI Yucheng Beijing Forestry University


Deputy editors-in-chief (alphabetically)


BAI Fengyan

Institute of Microbiology, CAS


BAO Dapeng

Institute of Edible Fungi, SAAS


CHE Yongsheng

Institute of Medicinal Biotechnology, CAMS


CHEN Shuanglin

Nanjing Normal University


GUO Liangdong

Institute of Microbiology, CAS


LI Dongming

Peking University Third Hospital


LIU Xingzhong

Nankai University


SUN Guangyu

Northwest Agriculture & Forestry University


WANG Chengshu

Institute of Plant Physiology & Ecology, CAS


XIE Baogui

Fujian Agriculture and Forestry University


YANG Zhuliang

Kunming Institute of Botany, CAS


Editorial board members(alphabetically)


BAU Tolgor

Jilin Agricultural UniversityBI Yinli

Xi’an University of Science and Technology


BIAN Yinbing

Huazhong Agricultural University


CAI Lei

Institute of Microbiology, CAS


CAO Xiangyu

Liaoning University


CHEN Zuohong

Hunan Normal University


CUI Baokai

Beijing Forestry University


DENG Yizhen

South China Agricultural University


DONG Caihong

Institute of Microbiology, CAS


FAN Li

Capital Normal University


FENG Huyuan

Lanzhou University


GAO Cheng

Institute of Microbiology, CAS


GE Zaiwei

Kunming Institute of Botany, CAS


GUO Liyun

China Agricultural University


GUO Shouyu

Institute of Microbiology, CAS


GUO Shunxing

Institute of Medicinal Plant Development, CAMS


HE Xiaolan

Sichuan Institute of Edible Fungi


HE Xiuping

Institute of Microbiology, CAS


HE Xueli

Hebei University


HU Xiaoping

Northwest Agriculture & Forestry UniversityHUANG Bo

Anhui Agricultural University


HUANG Chenyang

Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAAS


HUANG Guanghua

Fudan University


JIANG Jihong

Jiangsu Normal University


JIN Cheng

Institute of Microbiology, CAS


KANG Jichuan

Guizhou University


LI Changtian

Jilin Agricultural University


LI Ruoyu

Peking University First Hospital


LI Shaojie

Institute of Microbiology, CAS


LI Taihui

Institute of Microbiology, Guangdong Academy of SciencesLI Yan

Institute of Materia Medica, CAMS


LIANG Chen

Qingdao Agricultural University


LIU Gang

Institute of Microbiology, CAS


LIU Gaoqiang

Central South University of Forestry and Technology


LIU Hongwei

Institute of Microbiology, CAS


LIU Jiankui

University of Electronic Science and Technology of China


LIU Ling

Institute of Microbiology, CAS


LIU Runjin

Qingdao Agricultural University


LIU Wei

Peking University First Hospital


LIU Yanfang

Institute of Edible Fungi, SAASLU Ling

Nanjing Normal UniversityLü Guozhong

Dalian Minzu UniversityNIU Yongchun

Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, CAASQIU Junzhi

Fujian Agriculture and Forestry UniversitySHEN Jinwen

Henan Agricultural UniversitySU Hongyan

Dali UniversitySUN Hua

Institute of Materia Medica, CAMSSUN Shujing

Fujian Agriculture and Forestry UniversityTAN Qi

Shanghai Academy of Agricultural SciencesWANG Linqi

Institute of Microbiology, CASWANG Lisong

Kunming Institute of Botany, CASWU Wenping

Novozymes ChinaXI Liyan

Sun Yat-Sen Memorial Hospital, Sun Yat-Sen UniversityXIANG Meichun

Institute of Microbiology, CASXING Xiaoke

Institute of Medicinal Plant Development, CAMSXU Jianping

McMaster UniversityYANG Ence

Peking University School of Basic Medical ScinencesYUAN Haisheng

Institute of Applied Ecology, CASZHANG Jingsong

Institute of Edible Fungi, SAASZHANG Xiuguo

Shandong Agricultural University
ZHANG Yongjie

Shanxi UniversityZHAO Min

Northeast Forestry UniversityZHAO Mingwen

Nanjing Agricultural UniversityZHAO Ruilin

Institute of Microbiology, CASZHENG Weifa

Jiangsu Normal UniversityZHOU Liwei

Institute of Microbiology, CASZHU Du

Jiangxi Science and Technology Normal UniversityZHU Ping

Institute of Materia Medica, CAMS


Editors: WANG Min HAN Li
Pubdate: 2014-04-13    Viewed: 11189